KOSU Hukuk ve Avukatlık Bürosu

Büromuz Berlin’de bulunmakla birlikte Almaya’nın tamamında hizmet sunmaktadır.

Dört kişilik ehil avukat ekibimiz ve Almaya’nın muhtelif bölgelerinde birlikte çalıştığımız hukuk bürolarıyla farklı faliyet alanlarında müvekkilerimizin sorunlarıyla hemhal olup, hemen her alanda yardımcı oluyoruz. Profesyonel danışmanlık hizmetimiz ve çözüme yönelik çalışma metodumuzla en kısa vadede sorunlarınıza çağre bulma gayretini gösteriyoruz. Hak ve hukukunuzu Almayan’ın her eyaletinde ve her mahkemesi önünde müdafa etme imkanına sahibiz.

Vizyonumuz

Dert ve sorunlar geliyorum demez. Sorunlar başlamadan önlem almanısını sağlıyor ve zamanında önlem alınmamışsa, en uygun çözüm yolunu araştırmak ve hızlı çözüm sağlayarak zararınızı asgari seviyede tutuyoruz.

Bunu yaparken müvekkillerimizin sorunlarını sadece satırlarda değil, aynı zamanda satır aralarında da okuyarak sorunlarını tesbit etmede vakit kaybetmeden çözüm yoluna gidiyoruz.

Kapsamlılık ve Ehliyet Prensibi
Ehil avukat ekibimizle her hukuk dalında hizmet sunuyoruz. Faliyet alanlarımız her alanı kapsarken büromuzda hizmet veren avukatlar ayrı dallarda yoğunlaşarak tecrübelerine yenisini ekliyorlar.

Özel Hayat, Meseleki Hayat ve İş Hayatınız
Hayatınızın her alanında profesyonel danışmalık hizmeti sunuyoruz. Bu özel hayatınızda olabileciği gibi, meseleki veya iş hayatnızda da olabilir. Şahsınız ve şirketinizin uzman danışmalığa her zaman ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Şirketinizin kurulma aşamasında ve şube açma konusunda yardımcı olduğumuz gibi bayilik ve distribütürlük anlaşmaları gibi yöntemlerle ulusal ve uluslar arası büyümesinde de yardımcı oluyoruz.

Çok dillilik / Ana Dilde Hizmet
Ekibimiz türkçenin yanı sıra almanca, ingilizce, arapça ve kürtçe hizmet sunmaktadır. Böyelece müvekkilimiz sorununu kendi ana dilinde anlatabilmektedir. Sorunların anlaşımlası ve müvekkillerimizle iletişim kurmada büyük önem arzeden ana dilde hizmet faliyetlerimiz önemli ayrıcalıklarımızdandır.

Amacımız menfaatinizdir
Müvekkillerizin menfaati çalışmalrımızın özünü teşkil etmetedir. Müvekkillerimizi uzlaşmaya veya tam aksine yıllar sürebilecek uzun mahkeme sürelerine maruz bırakmadan menfaatleri doğrultusunda çözüm bulma yöntemiyle çalışıyoruz. Düzenli aralıklara müvekkillerimizle istişarede bulunarak onları çözüm yoluna müdahil ediyoruz.

Ehil ve Tecrübeli Ekibimiz
Farklı hukuk dallarında uzman avukatlık eğitimi alan avukat ekibimiz belirli dallarda yoğunlaşarak ehliyet ve tecrübelerini artırmayı başarmıştır. Avukatlık öncesi farklı hukuk bürolarında eğitim alan ekibimiz farklı sivil toplum kuruluşlarında fahri hizmet sunarak ta tecrübe kazanmıştır.

Faaliyet Alanlarımız

Sözleşmeler Hukuku
KOSU Hukuk ve Avukatlık Bürosu sözleşmeler hukuku alanında müvekkillerine sözleşmelerin müzakere ve hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.  Bu hizmetlerin başında ulusal ve uluslar arası ticari sözleşmeler yer almaktadır. Almanya’daki sanayici ve iş adamları ile akdedilecek her türlü ortaklık, mal alım satımı, uluslar arası dağıtım (distribütürlük), Franchise ve İnşaat sözleşmelerinde destek verilmektedir. Almanya’da gayrımenkul mülkiyet sözleşmelerinde ayrıca tecrübe sahibi olan avukatlarımız, gayrımenkul alım ve satımlarında da yardımcı olmaktadır. Deneyimli avukatlarımız sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını dikkate alarak sözlü ve yazılı olmak üzere  türkçe, almanca, ingilizce ve arapça dillerinde hazırlayabilmekteler. Tarafımızdan Hazırlanan Sözleşmeler:
  • Uluslar Arası Dağıtım (distribütürlük) Sözleşmeleri
  • Ortaklık Sözleşmeleri
  • Mal Alımı ve Satımı Sözleşmeleri
  • Gayrımenkul Alım ve Satım Sözleşmeleri
  • Franchise Sözleşmeleri
  • İnşaat Sözleşmeleri
  • İş Sözleşmeleri
  • Kira Sözleşmeleri
  • Yedi Emin Sözleşmeleri


Şirketler ve Ticaret Hukuku
KOSU Hukuk ve Avukatlık Bürosu müvekkillerine şirketler ve ticaret huku alanında hizmet vermektedir. Türk işletmelerinin Almanya’da şirket kurmalarına veya Türkiye’deki şirketlerin Almanya’da şube tesisine yardımcı olunmaktadır. Almaya’da kurulacak şirket ve şubelerin vergi işlemlerinde de ortak çalışılan Vergidanışmanlığı Büroları aracılığıyla yardımcı olunmaktadır.

Türk yatırımcıların Almaya’da yapacakları yatırımların düzenlenmesinde, ürettikleri malların alman pazarına sunulması, gerekli izinlerin alınması ve testlerin düzenlenmesi hususunda yardımcı olunmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin patent haklarının Almanya’da muhafaza altına alınması husunda hizmet sunulmaktadır. Almanya’da fuarlara katılarak ürünlerini sergilemek isteyen iş adamları ve elemanlarına vize hizmeti yanında fevri tercümanlık hizmeti de sunulmaktadır.
Yabancılar Hukuku
Alman vatandaşlığına geçmeyen türk vatandaşları Almanya’da ikamet etmek için oturum izni (ikametgah) almak zorundadır. Oturum izni her halükarda gerekli bir belgedir. Almaya’da 50 yıldır yaşıyor olsanız dahi, bu belge sizden mutlaka istenir.

Oturum izni nasıl ve hangi şartlarda alınır? Türkiye’den eşinizi getirmek için hangi hukuki adımları atmanız gerekiyor? Emekli oldunuz ve yılın çoğunu memlekette geçirmek istiyorsunuz. Veya yurt dışında uzun müddet üniversite öğrenimi görmek istiyorsunuz? Bu durumlarda yabancılar dairesinde ne tür işlemler yaptırmanız gerekiyor? Bu ve benzeri soru(n)larınızı itina ile cevaplıyor ve size her türlü hukuki desteği sağlıyoruz.

Dikkat: Yabancılar dairesinin aldığı her türlü karara karşı itiraz hakkınız bulnmala beraber, bu itirazın belirli süre içerisinde yapılması gerekiyor. Süreleri kaçırmamak açısından mümkünse kararın tebliğ edildiği gün bize müracat edebilirsiniz.

Vatandaşlık Hukuku
Her ülkede olduğu gibi Almanya’da da vatandaş olmayanlar seçimlerde oy kullanamamakta. Siyaset dünyasında oy hakkına sahip olmayan insanlar ve onları ilgilendiren sorunlar pek nazarı dikkate alınmaz. Bu yüzden Almanya’da yaşayan türklerin alman vatandaşı olmaları fevkalade önemlidir.

Alman vatandaşlığına geçmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Almanya’da belirli bir müddet yaşamış olmak, yeterli gelire sahip olmak, ağır suçlarla yargılanmamış olmak gibi bazı şartları sayabilriz. Ayrıca dil ve uyum sınavları mevzu bahis olabiliyor. Sosyal yardımlar Alman vatandaşlığına geçmek için bazen engel teşkil etse de her zaman engel teşkil etmiyor. Mülteci (Asylant) olarak Almanya’ya gelmiş olmanız vatandaşlığa geçmenize engel teşkil eder mi? Alman vatandaşlığına geçmek için türk vatandaşlığından çıkmanız gerekiyor mu? Hangi durumlarda çifte vatandaşlık hakkına sahip olursunuz?

Vatandaşlığa müracat etmeden sizi bilgilendirerek gerekli mercilere yönlendiriyoruz. Müracat hususunda gerekli tüm hukuki adımların vakit kaybetmeden atılmasını sağlıyoruz.

İltica Hukuku
Yurt dışında haksızlığa uğrayarak mağdur olan inslanların ve bu sebeple can güvenliğinin veya hürriyetinin tehlikeye girmesi durumlarında başka ülkenin himayesine sığınması tabiidir. Almaya’ya nasıl ve hangi şartlarda iltica edilir? İltica etmek için hangi şarltarın gözetilemsi icap eder? İltica dilekçesi hangi durumlarda reddedilir? Sınır dışı edilmek üzere tutuklanan mültecilerin hakları nelerdir? Sınır dışı edilmeleri nasıl engellenebilir? İltica ettikten sonra Almanya’da hangi haklara sahip olursunuz? Bu ve benzeri soru(n)larınızı itina ile cevaplıyor ve size her türlü hukuki desteği sağlıyoruz.

Türkisch Blogbeiträge

6 Şubat 2018
iptal sözleşmesi

İptal sözleşmesi ile çalışan da mutlu işveren de..

İşveren açısından iptal sözleşmesi işten çıkarmaya alternatif teşkil eder. Bu sözleşme sayesinde işveren, çalışanıyla olan iş ilişkisini uzlaşma yoluyla ve herhangi bir sebep göstermeden, işten çıkarma […]
5 Şubat 2018
abfindung

İşten çıkarılanların tazminat hakkı için neden avukata ihtiyaç duyduğuna dair..

İşten çıkarıldınız, işverenin işinize son vermesini hukuka aykırı buluyorsunuz ancak buna rağmen işinize geri dönmek istemiyor musunuz? Bu asla hukuka aykırı bir işten çıkarmayı sineye çekeceğiniz […]
4 Şubat 2018
aufenthalt-innenstadt

Üniversite mezunu Türklerin oturum iznine dair önemli bir ayrıntı

Avrupa Adalet Divanı, 21.01.2010 tarihli kararı ile, Almanya’ya eğitim amacıyla gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını güçlendirdi. Bilhassa da, aileleri ile birlikte Türkiye’ye dönen ve üniversite tahsili […]
3 Şubat 2018
geschwindigkeitsüberschreitung

Berlin’de müsaade edilen hız limitini aştınız mı? Avukat yardımı almaya değer!

Hız limiti ihlali, çoğunlukla pahalıya patlar ve bu ihlal, insan hayatının önemi açısından da tabii olarak kesinlikle kaçınılması gereken bir ihlaldir. Ancak bu ihlalde tartışmalı durumlar […]
31 Ocak 2018
Scheidungsrecht-Familienrecht

Ayrılık ve boşanma süreçlerinde boşanma avukatının rolüne dair..

Evlilik, eşlerden biri için ağır mağduriyet durumu söz konusu olduğunda ayrı kalınan süre bir yılı doldurmadığında da boşanmayla sonuçlanabilir. Ağır mağduriyetlere örnek olarak aile içi şiddet […]
28 Ocak 2018
aufenthaltsrecht3 - Alman yabancılar yasasının gelişimine ve avukatların rolüne dair..

Alman yabancılar yasasının gelişimine ve avukatların rolüne dair..

Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku’nun bir bölümünü oluşturur ve Almanya’ya gelme, Almanya’da kalma, bu ülkeye entegre olma ve ayrılma ile ilgili kuralları düzenler. Yabancı olarak, Alman vatandaşlığına […]
21 Ocak 2018
haushaltsunfälle

Ev kazalarında ailelerin ve ev sahiplerinin hukuki sorumlulukları

Dünya genelinde her yıl binlerce çocuk ev kazalarında yaralanmakta, bir o kadar çocuk da maalesef hayatını kaybetmekte. Şekerlemelere benzeyen ilaçların içilmesi, düşmeler, yanmalar, deterjanların ya da […]
20 Ocak 2018
kopftuch

Tarafsızlık Yasası ile Din Hürriyeti karşı karşıya

Geçtiğimiz günlerde Berlin iş hukuk mahkemesinde herkesi çok fazla ilgilendiren bir karar çıktı. Başörtüsüyle çalışmasına izin verilmeyen bir matematik öğretmeni açtığı dava sonucu yaklaşık 9000 Euro […]
20 Ocak 2018
wohnhäuser

Kira zammı Mietspiegel ile uyumlu olmalı

Bugün sizlere kiracıların en büyük problemi ya da korkulu rüyası diyelim kira artışından söz edeceğiz. Son günlerde ortaya Mietspiegel olayı çıktı. Yani semte göre, oturduğunuz bölgeye […]
18 Ocak 2018
renovierung 1 - Ev tamirinde ev sahipleri ve kiracıların hak ve yükümlülükleri

Ev tamirinde ev sahipleri ve kiracıların hak ve yükümlülükleri

Her yıl binlerce kişi ev kazalarında hayatlarını kaybediyor ya da yaralanıyor. İstatistiklere göre bu kazazedelerin büyük bir çoğunluğunu 0-4 yaş arası çocuklar oluşturmakta. Kazaların büyük bir […]
12 Ocak 2018
deutschland flagge

Almanya’da oturum iznine giden uzun yol

Almanya, uzun yıllardır dünyanın her tarafından birçok insan için refah ve emniyet içinde yaşayan mutlu insanların ülkesi olarak biliniyor. Kendi geleceğini eline almak isteyen insanlar, çoğunluk […]
8 Eylül 2017
shutterstock_564829918

Ceza Davaları için altın kurallar !

İnsan hayatında isteyerek veya istemeden bir ceza davası ile karşılaşabilir. En basit bir trafik kazasında bir kişi yaralamış olabilirsiniz, birisinin arabasına vurmuş ve kaza mahallinden uzaklaşmış […]
10 Temmuz 2017
Berlin-image

Almanyada aile birleşimi ve oturum alma

Aile birleşimi üzerine vize ve oturum alma, bu işlemler için gereken evrak listesi Alman yabancılar yasasına göre çeşitli gerekçelerden dolayı oturum alma imkanı var. Bunlardan en […]
6 Temmuz 2017
kosu-anwalt-show-turk

Avukatlarımız Show Türk’te Seyr-i Ramazan Programındaydı!

Ramazan boyunca farklı konulara parmak basan Show Türk’ün Seyr-i Ramazan programı Kosu Avukat büromüzu da ziyaret ederek önemli bir programa imza attı. Fatih Karasu, Orhan Şahin […]
30 Haziran 2017
almanyada-oturum

Almanya’da Süresiz Oturma Hakkı

Almanya’da süresiz oturma hakkını elde etmenin farklı şartları vardır. Bu şartlar genel oturum hakkına göre değişir.   Süresiz oturma iznine müracaat eden şahıs şu genel şartları […]
30 Haziran 2017
almanya-oturum

Almanya’da hangi durumlarda oturma izni iptal edilir?

6 aylık süreç: Yabancılar dairesinin uygulamasına istinaden oturum iznine sahip olan bir yabancının senenin 6 ayını Almanya´da geçirmemesi neticesinde oturum izni iptal olur, § 51 Abs.1 Nr. 7 AufenthG. Her ne […]
30 Haziran 2017
Almanya'da ceza davalarında şahitlik hakları

Almanya’da ceza davalarında şahitlik hakları

Almanya’da ceza davalarında şahitliğin iki türlüsü vardır:   Polisteki şahitlik: Polis sizi herhangi bir davada şahit olarak çağırdığında gitme mecburiyetiniz yoktur. Her ne kadar polislerin bu […]
30 Haziran 2017
cocuk-siddet

Alman ceza hukukunda çocuklara karşı şiddet

Almanya’da ceza kanununun 225. madde, 1. fıkrasına göre özellikle 18 yaşından küçük ve himayesinde olan çocuklara şiddet ve işkence uygulayan şahısların cezası 6 ay ila 10 […]