6 Şubat 2018
iptal sözleşmesi

İptal sözleşmesi ile çalışan da mutlu işveren de..

İşveren açısından iptal sözleşmesi işten çıkarmaya alternatif teşkil eder. Bu sözleşme sayesinde işveren, çalışanıyla olan iş ilişkisini uzlaşma yoluyla ve herhangi bir sebep göstermeden, işten çıkarma […]
5 Şubat 2018
abfindung

İşten çıkarılanların tazminat hakkı için neden avukata ihtiyaç duyduğuna dair..

İşten çıkarıldınız, işverenin işinize son vermesini hukuka aykırı buluyorsunuz ancak buna rağmen işinize geri dönmek istemiyor musunuz? Bu asla hukuka aykırı bir işten çıkarmayı sineye çekeceğiniz […]