6 Şubat 2018
iptal sözleşmesi

İptal sözleşmesi ile çalışan da mutlu işveren de..

İşveren açısından iptal sözleşmesi işten çıkarmaya alternatif teşkil eder. Bu sözleşme sayesinde işveren, çalışanıyla olan iş ilişkisini uzlaşma yoluyla ve herhangi bir sebep göstermeden, işten çıkarma […]