İşten çıkarılanların tazminat hakkı için neden avukata ihtiyaç duyduğuna dair..

aufenthalt-innenstadt
Üniversite mezunu Türklerin oturum iznine dair önemli bir ayrıntı
4 Şubat 2018
iptal sözleşmesi
İptal sözleşmesi ile çalışan da mutlu işveren de..
6 Şubat 2018

İşten çıkarıldınız, işverenin işinize son vermesini hukuka aykırı buluyorsunuz ancak buna rağmen işinize geri dönmek istemiyor musunuz? Bu asla hukuka aykırı bir işten çıkarmayı sineye çekeceğiniz anlamına gelmez.
Hukuka aykırı olarak işten çıkarılan insanların çoğu haksız yere işten çıkarmaya karşı dava (Kündigungsschutzklage) açarlar. Ancak bu kişiler, işverenle güven esasına dayalı ilişkinin sarsılmasından dolayı işlerine devam etmek için değil, mümkün olduğunca yüksek miktarda tazminat almak için mücadele ederler.
Tazminat, işini kaybettiğinden dolayı ödenen paradır. Çalışanlar bu maddi tazminat ile işlerine son verilmesinden doğan dezavantajlı durumu belli bir ölçüde dengeleyebilirler. İşverenler de çoğunlukla belli bir tazminat miktarı hakkında anlaşmaya varmaya açıktırlar. Sebebi ise işten çıkarma kararlarının işten çıkarmaya karşı açılan bir dava sonucu geçersiz olmasını istememeleridir. Şayet hakim işten çıkarmayı hukuksuz bulursa işverenin işten çıkardığı kişiyi tekrar işe alması ve ek olarak işten çıkarma süresinden kararın verildiği güne kadarki toplam maaşı da ödemesi gerekiyor.

FESHEDİLEN SÖZLEŞMEYE ZAMANINDA TEPKİ VERİLMEZSE TAZMİNAT HAKKI DÜŞER

Bu sebeple iş yeri ile ilişiğin kesilmesi durumunda temel olarak tazminat hakkının bulunmayışı çalışan için problem teşkil etmez. Önemli olan, iş sözleşmesinin feshedilmesine doğru zamanda reaksiyon göstermek ve profesyonel bir iş hukuku avukatıdır. Şayet iş sözleşmeniz haksız yere feshedilmişse işten çıkarıldığınız günden itibaren iki hafta zarfında Kündigungsschutzklage ile tepki göstermezseniz sözleşmenin feshi geçerli olur ve tazminat (Abfindung) hakkınız biter.
Şayet dava ile tepki gösterirseniz işveren çalışanını çalıştırmaya devam etmek zorunda kalma ihtimali ile tereddüte düşer. Buna çalışanın haklılığı da eklenince dava bir avukatın bulunması gerekecek bir poker oyunu karakteri kazanır. Profesyonel bir avukat davanın bu karakterini iyi bildiği için oyunun kurallarnı mükemmel bir şekilde yerine getirir ve sadece prensipte öngörülen tazminat miktarını değil, mümkün olan en yüksek tazminat miktarını hedef edinerek pazarlık yapar.

İYİ BİR AVUKAT SADECE PRENSİPTE ÖNGÖRÜLEN TAZMİNAT MİKTARININ PEŞİNE DÜŞMEZ

abfindung
İşten çıkarılan çalışan, prensipte, çalıştığı sene başına ortalama brüt maaşın yarısını alır. Ancak iyi bir avukat, işverenin sahip olduğu maddi imkanları, işletmesinin büyüklüğünü ve çalışanın işten çıkarıldıktan sonra maruz kalacağı durumu da göz önünde bulundurur. Özellikle çalışanın yaşının ve çalıştığı sürenin tazminatın miktarının arttırılmasında önemli rolü vardır.

Bununla birlikte, seyrek de olsa, yasal tazminat hakkı tanıyan durumlar da vardır. Örneğin iş sözleşmesinde tazminat hakkına dair bir ibare mevcutsa, ücret sözleşmesi veya işveren ile işletme kurulu arasında varılmış bir büyük işçi çıkarımlarında mağduriyet sırası (Sozialplan) söz konusu ise mağdurun tazminat hakkı vardır.
İşten çıkarmak için ilk etapta mutlaka gerekli olan sözleşmenin feshi değildir. İşe son verme tek taraflı olarak sözleşmenin sonlandırılması ile gerçekleşmek zorunda değildir. İşveren, çalışanı ile karşılıklı olarak iptal sözleşmesi (Aufhebungsvertrag) yoluna giderek de işe son verme yolunu deneyebilir. Çalışan kişi bu sözleşmeyi tazminat şartı (Abfindungsklausel) ile kabul ederse işveren sonunun nereye varacağı belli olmayan bir haksız yere işten çıkarmaya karşı açılan davadan tasarruf edebilir.
Bu bağlamda, haklarınızın kurallara uygun bir şekilde dikkate alınması ve korunması adına iş hukuku avukatı Orhan Şahin‘in vereceği yetkin hizmetten emin olabilirsiniz. Berlin’deki KOSU Rechtsanwälte avukatlik bürosunda hukuk hizmeti sunan Şahin’den Türkçe danışmanlık hizmeti almanız mümkündür.

Orhan Sahin
Orhan Sahin
Orhan Sahin +49 30 75 52 41 42 vertritt seine Mandanten als Fachanwalt für Verkehrsrecht in allen verkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Sahin hat sich auch als Rechtsanwalt auf das Arbeitsrecht spezialisiert und bietet in Berlin auf beiden Rechtsgebieten sofortige Experten-Hilfe. Durch seine fließende Sprachkenntnisse in Türkisch ist er als Berater und Verteidiger ein starker Partner und verliert dadurch keine wichtigen Details, Besonderheiten und Sonderfälle aus den Augen.