Alman yabancılar yasasının gelişimine ve avukatların rolüne dair..

abfindung
Aufhebungsvertrag mit anwaltlicher Hilfe macht Sinn
27 Ocak 2018
Mietrecht-Eigenbedarf
Anwalt einschalten, böse Überraschungen bei Gewerbemiete vermeiden!
29 Ocak 2018

Yabancılar Hukuku, İdare Hukuku’nun bir bölümünü oluşturur ve Almanya’ya gelme, Almanya’da kalma, bu ülkeye entegre olma ve ayrılma ile ilgili kuralları düzenler. Yabancı olarak, Alman vatandaşlığına sahip olmayan insanlar kastedilir ve bu kesimin toplum içindeki oranı yaklaşık olarak yüzde onu bulmaktadır.

Bununla birlikte Almanya’daki yabancılar kendi aralarında homojen bir grubu oluşturmamaktadırlar. Bu da Yabancılar Hukuku‘nun geniş ölçekte bir hukuk dalı olarak diğer birçok hukuk dalları ile irtibat halinde olmasını beraberinde getirmektedir. Bunun sebebi ise yabancıların sadece turist, üniversite öğrencisi veya iş dolayısıyla göçenlerden oluşmamasıdır. Yabancılar arasında AB vatandaşları, Amerikalılar gibi öncelikli muamele görenler olduğu gibi anlaşmalardan doğan birtakım haklara sahip Türkler veya mülteciler, işverenler, çalışanlar, işsizler, emekliler ve öğrenciler de bulunmaktadır ki her bir gruba mensup insanların sayısı hayli yüksektir.

Almanya’ya göç halen devam ediyor. Birbirinden farklı ülke, kültür ve dinlerden çok sayıda insan Almanya’ya göç ediyor ve bu insanların arasında Almancaya çok iyi derecede hakim ve Alman kültürüne vakıf insanlar olduğu gibi bu dil ve kültürle ilk kez temasa geçenler de var.

YABANCILAR HUKUKUNU ŞEKİLLENDİREN AMİLLER ÇEŞİTLİLİK ARZ EDİYOR

aufenthaltsrecht2 - Alman yabancılar yasasının gelişimine ve avukatların rolüne dair..

Almanya’da Yabancılar Hukuku‘nun oluşmasında ülkedeki yabancıların belli bölgelere göre yoğunluk göstermesi de önemli rol oynuyor. Göçenlerin entegrasyon isteği, yerli halkın yabancılara karşı gösterdiği açıklık, medya ve özellikle de politikacılar bu gelişimde önemli bir fonksiyon ifa ediyorlar ve Almanya’daki yabancıların hukuki konumuna katkıda bulunuyorlar.

Bu gibi faktörler sayesinde Almanya bugün Yabancılar Hukuku‘na oturum kanunu, oturum, çalışma ve entegrasyon düzenlemeleri oturum izni, yerleşim izni, çalışma izni, aile birleşimi, Alman vatandaşlığına geçme, sınırdışı etmeye karşı geçici müsamaha, vasıflılar, vasıfsızlar, mülteciler ve üniversite öğrencilerine yönelik sınırdışı etme gibi işlemlerle yön veriyor.

Bunun bir sonucu olarak bugün yabancılar arasında uzun süreli oturum hakkına sahip olanlar olduğu gibi belli bir süre ile sınırlı olacak şekilde Almanya’da kalanlar var. Örneğin Türkler sınırdışı edilmekten korunmadan faydalanmakta iken birçok ülkeden gelen başka yabancılar bu imtiyazdan yoksun. Diğer taraftan AB üyesi ülkelerin vatandaşları Almanya’da çalışma konusunda sınırsız bir serbestiyete sahipken, Amerikalılar, Japonlar, Avustralyalılar veya İsrailliler bu ülkeye gelirken vize almak zorunda değil ve oturma iznini aldıktan sonra çalışma hakları da var. Türk, Sırp, Arnavut vatandaşların ise çalışmak için vize ile Almanya’ya gelmeleri, bu ülkede ihtiyaç duyulan bir işte çalışabileceklerini ispat etmeleri ve bu işte çalıştıktan sonra özel düzenlemeden yararlanmaları mümkün.

Çalışma yönergesine göre diğer ülkelerin vatandaşları ancak Almanya’da işçi azlığının çekildiği mesleklerde çalışmaya razı oldukları takdirde oturum izni alabiliyor. Bütün yabancıların hak edemediği çifte vatandaşlık da yıllardır siyaseti meşgul eden bir konu.

YABANCILARIN TEK ORTAK NOKTASI SEÇİM HAKKINA SAHİP OLMAMALARI

aufenthaltsrecht - Alman yabancılar yasasının gelişimine ve avukatların rolüne dair..

Bununla birlikte Almanya’da yaşayan göçmenlerin tek bir ortak noktası var: Alman pasaportu olmayan 8 milyon göçmenin, ister 60 yıldır, isterse 1 yıldır Almanya’da yaşıyor olsunlar, seçim hakları yok.

Almanya’da yaşayan göçmenler Alman Yabancılar Hukuku‘na tabiler ve bu hukukun yolu ceza hukukundan aile hukukuna kadar birçok hukuk dalı ile kesişir. Bu ise zaten karmaşık olan bu hukuk dalını daha da çokyönlü hale getirir. Bu bakımdan özellikle Almanya pasaportuna sahip olmayan insanların avukat desteğine olan ihtiyacı daha fazladır.

Bir yabancı olarak; göç, oturum, çalışma, vatandaşlığa alma ile ilgili kanunların eşitlikçi olması için mücadele vermek elbette önemli. Bununla birlikte var olan haklardan yetkin bir Yabancılar Hukuku avukatı yardımıyla yararlanmak da bir o kadar önemli. Bu bakımdan, örneğin, yabancılar dairesinin haksız kararlarına belirlenmiş süre içinde bir avukatın yardımıyla karşı koymak gerekir.

Şayet Yabancılar Hukuku‘na giren özel bir sorunla karşılaşırsanız, M. Fatih Karasu‘nun acil ve yetkin yardımından faydalanabilirsiniz.

Fatih Karasu
Fatih Karasu
M. Fatih Karasu +49 30 75 52 41 42 vertritt seine Mandanten als Fachanwalt für Strafrecht in allen allgemeinen Strafsachen. Ein zweites Rechtsgebiet, auf das der Rechtsanwalt Karasu sich spezialisiert hat, ist das Ausländerrecht. Dank seiner Vita hat er Kenntnisse aus dem islamischen und türkischen Recht. Durch seine fließende Sprachkenntnisse in Türkisch und Kurdisch ist er als Berater und Verteidiger ein starker Partner und verliert dadurch keine wichtigen Details, Besonderheiten und Sonderfälle aus den Augen.